Начало

Нова справка показва движението по заявленията за лечение в България и в чужбина

07/12/2023

На Интернет страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение в България и чужбина на лица над 18 г.“ е публикувана нова „Справка за движението по заявленията реда по Наредба №2 от 27.3.2019г.“(Справка).

Виж още

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК)

24/11/2023

Представяне на Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК), приет от Надзорния съвет на НЗОК на 14.11.2023 г.

Виж още

СЪОБЩЕНИЕ

26/10/2023

„ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2024 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“

Виж още
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии