phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НОВИНИ ОТ НЗОК

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) постъпиха окончателни съдебни решения, с които се отменят издадени заповеди за отказ за лечение на деца и на пациенти на възраст над 18 години в Практика – клиника по имунология и клетъчна биология в град Мюнхен, ФР Германия.


Изпълнявайки поетите ангажименти към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, състояла се на 26 юни 2019 г. в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на 3. юли 2019 г. управителят на институцията – д-р Дечо Дечев, изпрати писмо до министъра на здравеопазването с предложения за предприемане на спешни промени в нормативната уредба.


Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде биха могли да подават заявления за лечение на деца и възрастни към Специализираните комисии в институцията, напомняме отново: