НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Адрес: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1
e-mail: nzok@nhif.bg - само за обмен между институциите и служебна кореспонденция.

За въпроси и сигнали, свързани с дейността на НЗОК, ползвайте On-line рубриката.

Информация за граждани: тел: 0800 14 800 - "зелен телефон" на НЗОК /може да се избира от стационарни телефони, телефонни номера към всички мобилни оператори, както и от чужбина/. Разговорите са безплатни за потребителите и те могат да задават въпросите си на него от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., всеки работен ден от седмицата. Времетраенето на една консултация е 5 минути.

Информация за граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност:
тел: +359 2 9659 116

Експертите на НЗОК работят от 9 до 17.30 часа, от понеделник до петък.

Приемна за консултации на граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност :
адрес: София 1407, кв. Лозенец, ул."Кричим" №1 /карта /

Приемна за консултации на граждани:
София 1407, кв. Лозенец, ул."Любата" №15 / карта /
Тел. 02/9659 387 - за набиране от аналогов и от мобилен телефон /GSM/.

Приемно време за граждани - „Свободно движение на хора” – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване - преди обяд: 10.00 ч. – 12.00 ч., след обяд: 14.00 ч. – 16.00 ч.
Пресцентър: 02 9659 254; 02 9659 157 Протокол 02 9656822  


Контакти към РЗОКРЗОК БЛАГОЕВГРАД
2700 Благоевград
пл. “Георги Измирлиев” 9
тел.: 073/ 88 300 475
факс: 073/ 88 300 413
e-mail: blagoevgrad@nhif.bg
директор: д-р Румен Борисов Кондев

РЗОК - БУРГАС
8018 Бургас
Парк “Езеро”
тел.: 056/ 80 66 66
факс: 056/ 80 66 13
e-mail: burgas@nhif.bg
директор: д-р Таня Матеева Макшева – Грънчарова

РЗОК - ВАРНА
9004 Варна
бул. “Цар Освободител” 76-Г
тел.: 052/ 68 90 72
факс: 052/ 68 90 13
e-mail: varna@nhif.bg
директор: д-р Диян Драгнев Димов

РЗОК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000 Велико Търново
ул. “Ивайло” 2
тел.: 062/ 61 12 52
факс: 062/ 61 12 02
e-mail: tarnovo@nhif.bg
директор: д-р Галина Димитрова Василева

РЗОК - ВИДИН
3700 Видин
бул. “Панония” 2, п.к. 2
тел.: 094/ 60 98 10
факс: 094/ 60 98 11
e-mail: vidin@nhif.bg
директор: д-р Владимир Иванов Вълчев

РЗОК - ВРАЦА
3000 Враца
ул. “Иваница Данчов” 2
тел.: 092/ 686 110
факс: 092/ 686 111
e-mail: vraca@nhif.bg
директор: Светозар Евстатиев Симеонов

РЗОК - ГАБРОВО
5300 Габрово
ул.“Отец Паисий” 25
тел.: 066/ 819 526
факс: 066/ 819 523
e-mail: gabrovo@nhif.bg
директор: Захари Илиев Дошков

РЗОК - ДОБРИЧ
9300 Добрич
ул. “Независимост” 5, ет. 4
тел.: 058/ 654 500
факс: 058/ 654 555
e-mail: dobrich@nhif.bg
директор: д-р Бисерка Атанасова Пачолова- Ценова

РЗОК - КЪРДЖАЛИ
6600 Кърджали
бул. “Тракия” 19
тел.: 0361/ 635 14
факс: 0361/635 16
e-mail: kardjali@nhif.bg
директор: д-р Соня Бисерова Ангелова

РЗОК - КЮСТЕНДИЛ
2500 Кюстендил
ул. “Демокрация” 44, вх. Б
тел.: 078/ 559 700
факс: 078/ 597 33
e-mail: kiustendil@nhif.bg
директор: д-р Сашо Христов Котев 

РЗОК - ЛОВЕЧ
5500 Ловеч
ул. “Кубрат” 7
тeл: 068/ 688 105
факс: 068/ 688 113
e-mail: lovech@lov.nhif.bg 
директор: д-р Венета Милкова Стойчева

РЗОК - МОНТАНА
3400 Монтана
бул. “Трети март” 41, п.к. 245
тел. 096/ 396 110
факс: 096/ 396 111
e-mail: montana@nhif.bg
директор: Любомир Стефанов Петков

РЗОК - ПАЗАРДЖИК
4400 Пазарджик
ул. “11 август” 2, п.к. 234
тел.: 034/ 40 21 05
факс: 034/ 40 21 07
e-mail: pazardjik@nhif.bg
директор: Ани Методиева Михайлова

РЗОК - ПЕРНИК
2300 Перник
пл. “Кракра Пернишки” 2, ет. 6
тел.: 076/ 64 92 10
факс: 076/ 60 16 46
e-mail: pernik@nhif.bg
директор: д-р Магдалена Христова Иванова

РЗОК - ПЛЕВЕН
5800 Плевен
ул. “Княз Александър Батенберг I” 7, п.к. 340
тел.: 064/ 88 25 11
факс: 064/ 80 35 99
e-mail: pleven@nhif.bg
директор: Мартин Тодоров Митев

РЗОК - ПЛОВДИВ
4003 Пловдив
ул. “Христо Чернопеев” 14
тел.: 032/ 60 30 11
факс: 032/60 30 13
e-mail: plovdiv@nhif.bg
директор: Магдалена Савова Петрова

РЗОК - РАЗГРАД
7200 Разград
бул. “България” 36, п.к. 105
тел.: 084/611 558, 084/ 611 567
факс: 084/ 611 566
e-mail: razgrad@nhif.bg
директор: д-р Камелия Станева Якимова

РЗОК - РУСЕ
7000 Русе
ул. “Райко Даскалов” 16
тел.: 082/ 88 61 73
факс: 082/ 886 113
e-mail: ruse@nhif.bg
директор: Калоян Иванов Копчев

РЗОК - СИЛИСТРА
7500 Силистра
ул. “Партений Павлович” 3, п.к. 237
тел.: 086/ 812 144
факс: 086/ 812 143
e-mail: silistra@nhif.bg
директор: Атанас Иванов Атанасов

РЗОК - СЛИВЕН
8800 Сливен
ул. „Цар Самуил” 1, НТС, ет. 4 - ет. 8
тел.: 044/ 615 201
факс: 044/ 615203
e-mail: sliven@nhif.bg
директор: д-р Андон Андонов Василев

РЗОК - СМОЛЯН
4700 Смолян
бул. “България” 7, п.к. 85
тел.0301/67044
факс: 0301/ 67041
e-mail: smolian@nhif.bg
директор: д-р Кузман Иванов Гелов

РЗОК - СОФИЯ–ГРАД
1408 София
ул. “Енос” 12-14
тел.: 02/ 965 67 46
факс: 858 1802
e-mail: sofia@nhif.bg
директор: Росен Ванев Петков

РЗОК - СОФИЯ–ОБЛАСТ
1408 София
ул. “Енос” 12-14
тел.: 02/ 965 69 43
факс: 02/ 965 69 49
e-mail: sofia-obl@nhif.bg
директор: д-р Николай Генчев Златев


РЗОК - СТАРА ЗАГОРА
6000 Стара Загора
ул. “Цар Иван Шишман” 54А
тел.: 042/ 61 09 77
факс: 042/ 61 09 13
e-mail: st.zagora@nhif.bg
директор: д-р Славка Станкова Йорданова

РЗОК - ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище
ул. “Трайко Китанчев” 37
тел.: 0601/ 6 1102
факс: 0601/ 6 1138
e-mail: targovishte@nhif.bg,
директор: д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева

РЗОК - ХАСКОВО
6300 Хасково
пл. “Градска болница” 1, п.к. 131
тел.: 038/ 60 73 11
факс: 038/ 60 73 12
e-mail: haskovo@nhif.bg
директор: д-р Павлина Стоянова Куюмджиева- Михайлова

РЗОК - ШУМЕН
9700 Шумен
ул. “Цар Освободител” 102,
тел.: 054/ 85 00 85, 054/85 00 60
факс: 054/ 85 00 69
e-mail: shumen@nhif.bg
директор: д-р Йорданка Величкова Пенкова

РЗОК - ЯМБОЛ
8600 Ямбол
ул. “Д-р П. Брънеков” 1
тел.: 046/ 68 50 68
факс: 046/ 68 50 13
e-mail: iambol@nhif.bg
директор: д-р Денка Колева Петрова- Костова

Контакти към други институции

За да получите коректни отговори на вашите въпроси, трябва да ги отправите към отговорните институции по компетентност:
· здравноосигурителни вноски – към Националната агенция за приходите (НАП), София 1000, бул. “6-ти септември” № 10 тел.: 070018700; 02/ 9859 63 43; бул. “Дондуков” № 52, Денонощна данъчно–осигурителна информация: 02/ 988 40 40 30 65; Електронен адрес: www.nap.bg  (Териториални дирекции на НАП по местоживеене); 
· здравно законодателство – към Министерството на здравеопазването, София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, горещ телефон: 02/ 930 11 52; пресцентър: 02/ 930 11 07; централа: 02/ 981 01 11;
· здравословни проблеми на гражданите – към личните лекари;
сигнали, жалби и въпроси на гражданите (в писмен вид) - към районните здравноосигурителни каси (линк “Контакти” на електронната страница на НЗОК предоставя координатите);
· квалификация на лекарите и зъболекарите – към Българския лекарски съюз (БЛС): София 1000, Център по хигиена, ул. “Акад. Иван Гешов” № 15, централа: 02/ 581 21, тел. 02/ 954 11 26, 02/ 954 11 69, 02/ 954 11 81; и към Българския зъболекарски съюз (БЗС): София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 48, тел.: 02/ 986 34 90, факс: 02/ 988 87 24
· морално-етични проблеми на взаимоотношенията лекар-пациент – към Българския лекарски съюз и към регионалните комисии по лекарска етика, София 1505, бул. “Евлоги Георгиев” № 108, тел.: 02/ 946 32 63, за София: тел.: 02/ 944 63 41 - Столична комисия към БЛС по лекарска етика;
· експертиза на работоспособността – към Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) - София 1000, Център по хигиена, ул. “Акад. Иван Гешов” № 15, І етаж, тел. (централа): 02/ 58 121, 02/ 954 11 84;
· Териториално-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – към районните здравни инспекции и към Министерството на здравеопазването
· имунизации и ваксинации – към Информационно-консултативния здравен център към РИОКОЗ (бивша ХЕИ) – София 1000, “Враня” № 20, 02/ 931 2051; централа: 02/ 813 04 00.

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам