Показване на 1 - 20 от 45 резултата.
Елементи на страница
Страница от 3
Име
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 17 и бр. 54 от 2014 г.) Дата: 11.11.2014  (2 841,2KB)
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Дата: 07.10.2014  (36,3KB)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.) Дата: 11.09.2014  (43,2KB)
Наредба №16 от 30 юли 2014г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните групи за редки заболявания Дата: 18.08.2014  (113,0KB)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.) Дата: 10.07.2014  (194,4KB)
НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи Дата: 02.11.2012  (241,3KB)
Наредба № 43 от за Профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България Дата: 22.01.2010  (76,0KB)
Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето-десета ревизия Дата: 23.01.2013  (8 837,6KB)
Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика" Дата: 22.01.2010  (69,3KB)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК Дата: 18.03.2014  (11 667,5KB)
Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията Дата: 09.01.2014  (10 953,9KB)
Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично Дата: 22.03.2013  (361,0KB)
Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. изм. - дв, бр. 102 от ... Дата: 18.03.2014  (734,4KB)
Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Дата: 22.07.2014  (1 099,7KB)
Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване Дата: 11.02.2011  (636,5KB)
Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика Дата: 22.01.2010  (776,5KB)
Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи Дата: 22.01.2010  (153,5KB)
НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени Дата: 22.01.2014  (353,4KB)
Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват Дата: 22.01.2010  (63,0KB)
Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ Дата: 22.01.2010  (687,0KB)
Показване на 1 - 20 от 45 резултата.
Елементи на страница
Страница от 3

 
Електронни услуги
Намерени са 9 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Ноември 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам