Показване на 1 - 30 от 159 резултата.
Елементи на страница
Страница от 6
Име
Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 август 2015 година Дата: 27.07.2015  (1 835,5KB)

Материалът се публикува на 27 юли 2015 г. в 13.30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 юли 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 юли 2015 година Дата: 13.07.2015  (1 820,5KB)

Материалът се публикува на 13 юли 2015 г. в 10,30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 юли 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 юли 2015 година Дата: 25.06.2015  (1 811,5KB)

Материалът се публикува на 25 юни 2015 г. в 16,30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 юни 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 юни 2015 година Дата: 12.06.2015  (1 800,5KB)

Материалът се публикува на 12 юни 2015 г. в 14.48 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 05 юни 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 юни 2015 година Дата: 26.05.2015  (1 789,5KB)

Материалът се публикува на 26 май 2015 г. в 12.10 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 май 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 15 май 2015 година Дата: 12.05.2015  (1 786,0KB)

Материалът се публикува на 12 май 2015 г. в 10.25 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 май 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 май 2015 година Дата: 27.04.2015  (1 689,5KB)

Материалът се публикува на 27 април 2015 г. в 16.15 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 април 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 април 2015 година Дата: 09.04.2015  (1 763,0KB)

Материалът се публикува на 09 април 2015 г. в 12.30 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 април 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 април 2015 година Дата: 26.03.2015  (1 756,5KB)

Материалът се публикува на 26 март 2015 г. в 11.40 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 март 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 март 2015г. Дата: 11.03.2015  (1 744,0KB)

Материалът се публикува на 11 март 2015 г. в 15.20 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 март 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.03.2015г.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 март 2015г. Дата: 25.02.2015  (1 740,5KB)

Материалът се публикува на 25 март 2015 г. в 16.50 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 февруари 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.02.2015г.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 февруари 2015г. Дата: 12.02.2015  (1 731,5KB)

Материалът се публикува на 12 февруари 2015 г. в 11.35 часа и включва актуализация на Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 февруари 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.02.2015г.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 февруари 2015г. Дата: 26.01.2015  (1 728,5KB)

Материалът се публикува на 26 януари 2015 г. в 14.17 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 януари 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.01.2015г.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 януари 2015 година Дата: 13.01.2015  (1 725,5KB)

Материалът се публикува на 13 януари 2015 г. в 11.30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 януари 2015 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 05.01.2015г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 януари 2015г. Дата: 23.12.2014  (1 724,0KB)

Материалът се публикува на 23 декември 2014 г. в 14.21 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 декември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.12.2014г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 декември 2014 г Дата: 12.12.2014  (1 856,5KB)

Материалът се публикува на 12 декември 2014 г. в 13:00 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 декември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.12.2014г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 декември 2014 г. Дата: 27.11.2014  (1 713,5KB)

Материалът се публикува на 27 ноември 2014 г. в 13:55 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 ноември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 17.11.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 ноември 2014 г. Дата: 11.11.2014  (1 693,5KB)

Материалът се публикува на 11 ноември 2014 г. в 15:40 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 ноември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.11.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 ноември 2014 г. Дата: 27.10.2014  (1 712,0KB)

Материалът се публикува на 27 октомври 2014 г. в 14:45 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 октомври 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.10.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 октомври 2014 г. Дата: 13.10.2014  (1 699,5KB)

Материалът се публикува на 13 октомври 2014 г. в 17:30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 октомври 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.10.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 октомври 2014 г. Дата: 26.09.2014  (771,3KB)

Материалът се публикува на 25 септември 2014 г. в 09:10 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 септември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.09.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 септември 2014 г. Дата: 11.09.2014  (1 691,0KB)

Материалът се публикува на 10 септември 2014 г. в 17:20 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 септември 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на 02.09.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 септември 2014 г. Дата: 25.08.2014  (1 660,5KB)

Материалът се публикува на 25 август 2014 г. в 13:25 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 август 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 18.08.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 август 2014 г. Дата: 12.08.2014  (1 659,5KB)

Материалът се публикува на 12 август 2014 г. в 10:30 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 август 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.08.2014 г.

„Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 август 2014 г. Дата: 25.07.2014  (1 671,5KB)

Материалът се публикува на 25 юли 2014 г. в 14:40 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 юли 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.07.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юли 2014 г. Дата: 10.07.2014  (1 626,5KB)

Материалът се публикува на 10 юли 2014 г. в 18:50 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 юли 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.07.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 юли 2014 г. Дата: 27.06.2014  (1 618,0KB)

Материалът се публикува на 27 юни 2014 г. в 16:20 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 16 юни 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.06.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юни 2014 г. Дата: 13.06.2014  (1 641,5KB)

Материалът се публикува на 13 юни 2014 г. в 12:45 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 юни 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.06.2014 г.

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г.), в сила от 01 юни 2014 година Дата: 30.05.2014  (1 588,5KB)

Материалът се публикува на 30 май 2014 г. в 14:15 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 май 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 16.05.2014 г.

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 май 2014 г. - Дата: 15.05.2014  (1 580,0KB)

Материалът се публикува на 15 май 2014 г. в 14:15 часа и включва актуализация на Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък към 02 май 2014 г., публикувана на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в сайта на МЗ на 02.05.2014 г.

Показване на 1 - 30 от 159 резултата.
Елементи на страница
Страница от 6

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам