Съгласно чл.37 (1) (Изм. - ДВ, бр.107 от 2002 г., изм. и доп., бр.37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм., бр.98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр.60 от 2012 г. , в сила от 7.08.2012 г.) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените лица (лицата по чл.33) заплащат на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с Постановление 193 на Министерския съвет от 28.08.2012 г. (и с Постановление за изменение 312 от 27 декември 2013 г. на Министерския съвет).

Когато на здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.
В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, ЗЗОЛ заплаща таксата по чл.37 от ЗЗО.
От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2014 за медицинските дейности);
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната
∙ ветерани от войните, военноинвалиди
∙ задържани под стража лица
∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
∙ медицински специалисти
∙ пациенти със злокачествени новообразувания
∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането
∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам