Национален рамков договор 2012 за медицински дейности 

Указание No. 1/24.01.2012 година

Приложение към Указание No. 1/24.01.2012 година

Указание No. 2/02.02.2012 година

Указание No. 3/10.02.2012 година

Указание No. 4/01.03.2012 година

Указание No. 5/27.04.2012 година

Указание No. 6/29.05.2012 година

Правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в РЗОК за 2012 година

Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ

Справка по РЗОК на определените месечни суми за населените места центрове на практики за 2011г. и 2012г.

Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени места - център на практики с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2012 година

Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ за 2012 г.“

Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП) за 2012 г.

Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 

Приложение № 1 „Правна рамка“

Приложение №2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ“

Приложение №3 „ Първични медицински документи “

Приложение № 4 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави“

Приложение №5 „Финансови документи“

Приложение №6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния

Приложение №7 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“

Приложение №8 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства“

Приложение №9 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“

Приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 12 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

Приложение № 13 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“

Приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“

Приложение №15  „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи“

Приложение №16 „Клинични пътеки“ 


Приложение №17 „Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки“

Приложение №18 „Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“


Приложение №19 „Клинични процедури и процедури за интензивно лечение“


Приложение №24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 - КМ“ 
Електронни услуги
Намерени са 10 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам