Национален рамков договор 2011 за медицински дейности

Указание No. 1/25.01.2011 г.

Указание No. 2/26.01.2011 г.

Указание No. 3/02.02.2011 г.

Указание No. 4/08.02.2011 г.

Указание No. 5/11.02.2011 г.

Указание No. 6/23.02.2011 г.

Указание No. 7/01.06.2011 г.Правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в РЗОК за 2011 година

Допълнение и изменение на „Правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в РЗОК за 2011 година”

Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ

Правила за изменение и допълнение на „Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ”

Приложение № 1 „Правна рамка“
 
Приложение № 2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ“

Приложение № 3 „Първични медицински документи“

Приложение № 4 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави“

Приложение № 5 „Финансови документи“

Приложение № 6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“

Приложение № 7 „Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК“

Приложение № 8 „Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК“

Приложение № 9 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“

Приложение № 10 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства“

Приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 12 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 13 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“

Приложение № 14 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

Приложение № 15 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“

Приложение № 16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“

Приложение № 17 „Дейности на лекаря специалист по „Детски болести“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи“

Приложение № 18 „Клинични пътеки“

Приложение № 19 „Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки“

Приложение № 20 „Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по Приложение № 4 към член единствен на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“

Приложение № 24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 – КМ“

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам