Намерени са 6 резултата.

Намерени са 8 резултата.Обществени поръчки - профил на купувача


Обществени поръчки 2014 - РЗОК София-град„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация – 27.06.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0095

Съобщение - 04.08.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Обслужване на персонала на РЗОК София – град от служба по трудова медицина”

Документация – 27.06.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031447

Съобщение - 11.07.2014

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на кандидатите - 22.07.2014

Договор - 11.09.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 10.06.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 02.07.2015 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София - град”

Документация – 24.06.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031058

Договор - 12.09.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация - 19.06.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0086

Съобщение - 22.07.2014

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 02.07.2015 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София-град”

Документация - 30.05.2014

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 10.06.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 02.07.2015 г.

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029876

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София-град"

Решение за прекратяване на поръчката28.05.2014

Документация - 15.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029323

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Обслужване на персонала на РЗОК София-град от служба по трудова медицина"

Решение за прекратяване на процедура - 13.06.2014
 
Документация - 09.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029035
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Решение за прекратяване на поръчката - 09.06.2014

Документация - 24.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2014-0059

------------------------------------------------------------------------------------------------
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София- град“

Документация - 10.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028122

Решение за прекратяване на Обществената поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София-град”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град.

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - 28.04.2014

Документация - 10.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028108
Обществени поръчки 2013 - РЗОК София-град"Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК-София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 5.12.2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2013-0035


Обществени поръчки 2012 - РЗОК София-град
"Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК-София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 13.11.2012

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2012-0024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК  София-град от служба по трудова медицина'

Документация - 07.11.2012

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9008357
 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам