Намерени са 11 резултата.
Име
График за отчитане - ДП Дата: 19.12.2014  (300,5KB)
График - Oфис 1 Дата: 01.12.2014  (100,5KB)
График - Oфис 2 Дата: 01.12.2014  (90,0KB)
График - Oфис 3 Дата: 01.12.2014  (88,5KB)
График - Oфис 4 Дата: 01.12.2014  (74,5KB)
График - Oфис 5 Дата: 01.12.2014  (72,5KB)
График за отчитане - БМП Дата: 01.12.2014  (35,5KB)
График за отчитане на аптеки - 2013 г. Дата: 06.03.2013  (22,0KB)
Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствeни продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.30 от 01.04.2014 г.) Дата: 07.04.2014  (82,9KB)
ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрация в друга РЗОК Дата: 25.03.2013  (32,5KB)
Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Дата: 18.05.2013  (76,5KB)
Намерени са 11 резултата.Обществени поръчки - профил на купувача


Обществени поръчки 2014 - РЗОК София-град„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация – 27.06.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0095

Съобщение - 04.08.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Обслужване на персонала на РЗОК София – град от служба по трудова медицина”

Документация – 27.06.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031447

Съобщение - 11.07.2014

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на кандидатите - 22.07.2014

Договор - 11.09.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София - град”

Документация – 24.06.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031058

Договор - 12.09.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация - 19.06.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0086

Съобщение - 22.07.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София-град”

Документация - 30.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029876

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София-град"

Решение за прекратяване на поръчката28.05.2014

Документация - 15.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029323

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Обслужване на персонала на РЗОК София-град от служба по трудова медицина"

Решение за прекратяване на процедура - 13.06.2014
 
Документация - 09.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029035
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части”

Решение за прекратяване на поръчката - 09.06.2014

Документация - 24.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2014-0059

------------------------------------------------------------------------------------------------
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София- град“

Документация - 10.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028122

Решение за прекратяване на Обществената поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София-град”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град.

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - 28.04.2014

Документация - 10.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028108
Обществени поръчки 2013 - РЗОК София-град"Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК-София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 5.12.2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2013-0035


Обществени поръчки 2012 - РЗОК София-град
"Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК-София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 13.11.2012

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2012-0024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК  София-град от служба по трудова медицина'

Документация - 07.11.2012

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9008357
Намерени са 7 резултата.

 
Електронни услуги
Намерени са 9 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Декември 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам