Обществени поръчки - профил на купувача

Обществени поръчки 2014 - РЗОК Пловдив

„Ремонтно-строителни работи на работни помещения и по фасадата на сградите на РЗОК-Пловдив”

Документация - 28.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029807

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив”

Документация - 28.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9029806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка на ел.материали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар в РЗОК-Пловдив”

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Обслужване на персонала на РЗОК-Пловдив от служба по трудова медицина”

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части"

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2014-0063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки :00207-2014-0064

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Следгаранционно сервизно обслужване на 3 бр. автомобили на РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях."

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2014-0062

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив"

Заповед за прекратяване на процедура

Документация - 29.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028757


Обществени поръчки 2013 - РЗОК Пловдив"Следгаранционно сервизно обслужване на 3 броя автомобили на РЗОК-Пловдив , включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 19.03.2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2013-0007 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Пловдив от служба по трудова медицина'

Документация - 19.03.2013

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9013329


Районна здравноосигурителна каса - Пловдив обявява следните конкурси:Протоколи за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите обявени от Районна здравноосигурителна каса - Пловдив - 24.03.2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен експерт" - отдел „Информационни дейности”, дирекция „Договаряне и контрол по изпълнението на медицинската, денталната помощ и на аптеки” - РЗОК Пловдив - 31.03.2014

Конкурс за длъжността "Главен експерт" - отдел „Информационни дейности”, дирекция „Договаряне и контрол по изпълнението на медицинската, денталната помощ и на аптеки” - РЗОК Пловдив - 14.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Счетоводство и човешки ресурси”, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността” в РЗОК гр. Пловдив - 07.03.2014

Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Счетоводство и човешки ресурси”, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността” - 23.04.2014

Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността „Старши експерт” в отдел „Счетоводство и човешки ресурси” дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса - Пловдив – 04.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за длъжността “Младши експерт” в сектор „Първична извънболнична медицинска помощ” - офис Първомай, отдел “Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, денталната помощ и на аптеки” в РЗОК гр. Пловдив - 07.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за длъжността “Старши експерт” в сектор „Първична извънболнична медицинска помощ”- офис Хисар, отдел “Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, денталната помощ и на аптеки” в РЗОК гр. Пловдив - 07.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------
Протоколи за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите обявени от Районна здравноосигурителна каса - Пловдив - 12.07.2013 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ отдел „ Правно обслужване,европейски регламенти и медународни спогодби, обжалване и комуникации” в дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ отдел „ Счетоводство и човешки ресурси” в дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ отдел „ Правно обслужване,европейски регламенти и международни спогодби, обжалване и комуникации” в дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността“

Oбявява конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт” в отдел „Правно обслужване, Европейски регламенти и международни спогодби, обжалване и комуникации” на дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността” в РЗОК- Пловдив

Oбявява конкурс за заемане на длъжността „Началник отдел” в РЗОК - Пловдив, Дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността”, отдел „Счетоводство и човешки ресурси”

Oбявява конкурс за заемане на длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване, Европейски регламенти и международни спогодби, обжалване и комуникации” на дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността” в РЗОК - Пловдив
Намерени са 5 резултата.

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам