Намерени са 6 резултата.


Обществени поръчки - профил на купувача
Обществени поръчки 2014 - РЗОК Габрово„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация – 25.09.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0112
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация – 11.07.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00207-2014-0098
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка стопански инвентар в РЗОК – Габрово по две обособени позиции, включваща както следва :
1. обособена позиция № 1 – доставка на електроматериали;
2. обособена позиция № 2 – доставка на железария и резервни части“

Документация – 04.07.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031834

-------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за подръжка стопански инвентар в РЗОК - Габрово“

Документация - 07.05.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9028936

-------------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Документация - 10.04.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0053

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар в РЗОК - Габрово

Документация - 02.04.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9027765

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части”

Документация - 26.03.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:00207-2014-0039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Габрово"

Документация - 24.03.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9027342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях през 2014 г.”

Документация - 21.03.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Обслужване на служителите и работниците от РЗОК – Габрово през 2014 г. от лицензирана служба по трудова медицина по смисъла на чл. 25 от ЗЗБУТ и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ“

Документация - 27.02.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9026325
 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам