Име
Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствeни продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.30 от 01.04.2014 г.) Дата: 03.04.2014  (751,5KB)
График за подписване на договори с аптеки Дата: 23.04.2014  (33,5KB)
Покана и график за подписване на договори с аптеки на територията на РЗОК - Велико Търново Дата: 14.12.2012  (57,6KB)
График за отчитане Дата: 25.03.2014  (161,0KB)
Резюме от одитен доклад Дата: 08.11.2012  (673,1KB)
Резюме от одитен доклад _ Дата: 08.11.2012  (532,3KB)
Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Дата: 18.05.2013  (55,3KB)
Намерени са 7 резултата.

Обществени поръчки - профил на купувача
Обществени поръчки 2014 - РЗОК Велико Търново


„Частичен ремонт на водоотвеждащ клон на дъждовните води на част от покрива на сградата на РЗОК - Велико Търново”

Документация – 12.09.2014

Решение -12.09.2014

Решение за прекратяване - 29.10.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Комплексно измиване и почистване на служебни автомобили на РЗОК - Велико Търново”

Решение за прекратяване на процедурата – 15.08.2014

Документация – 07.07.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031860

Протокол на комисията - 21.10.2014

Договор - 21.10.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - 14.01.2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за подръжка на стопански инвентар в РЗОК – В.Търново“

Решение за прекратяване на процедурата – 15.08.2014

Документация – 07.07.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9031861

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ремонтно - строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени и тавани в сградата на РЗОК – Велико Търново“

Документация - 04.04.2014

Договор - 07.07.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9027874


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части"

Документация - 13.03.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0027

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части."

Документация - 12.03.2014

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00207-2014-0026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – В.Търново"

Документация - 12.03.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9026814


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Комплексно измиване и почистване на служебни автомобили на РЗОК-Велико Търново"

Документация - 11.03.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9026779


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Велико Търново от служба по трудова медицина'

Документация - 06.01.2014

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9024422


Обществени поръчки 2013 - РЗОК Велико Търново


Следгаранционно сервизно обслужване на 1 брой автомобил на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за него през 2014.

Документация - 15.11.2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 207-2013-29


ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Велико Търново от служба по трудова медицина'

Документация - 08.11.2013

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9022008

Обществени поръчки 2012 - РЗОК Велико Търново


"Следгаранционно сервизно обслужване на 3 броя автомобили на РЗОК- Велико Търново , включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях"

Документация - 22.10.2012

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки : 00207-2012-0017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 'Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Велико Търново от служба по трудова медицина'

Документация - 03.10.2012

Уникален номер в регистъра на публичните покани: 9007002
 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам